Elbilsladdare - BostadsrättsföreningarVi hjälper bostadsrättsföreningar med en komplett helhetslösning inklusive laddare, arbete och material. 
Vår styrka är att kunden har ett företag att vända sig till för hela projektet. Vi är med er hela vägen från första mötet till installation som
utförs av våra egna elektriker samt stödet efteråt med garantier och support.
 
Välj mellan välkända märken utifrån fastighetens möjligheter och ert behov av antalet laddpunkter och funktioner på elbilsladdarna.

Tillsammans med er reder vi ut begrepp och funktioner som:
Lastbalansering, Dynamisk lastbalansering, Fasbalansering, Schablonbetalning eller automatisk fakturering till användarna
Uppkopplade elbilsladdare med molntjänster / back-end funktioner
3,7kW – 22kW laddning (vilket är vanligt att installera hos bostadsrättsföreningar)

Under vår projekteringfas (som blir underlag till offert och är kostnadsfri) går vi igenom fastighetens el-central, säkringar och möjligheter.
Därefter rekommenderar vi en lösning anpassad för er fastighet och behov.

Effektmätning av fastigheten
Det är alltid bra att göra en effektmätning av fastigheten innan en installation för att kunna se exakt förbrukning och hur mycket det finns över att
använda till elbilsladdare utan att ändra på abonnemangsformen.

Beroende på resultatet finns det olika lösningar man arbetar med som effektvakt, lastbalansering, tidsstyrning för laddning eller
att man utökar säkringarna till fastigheten.