Elbilar & Elbilsladdning är här för att stanna

Varje år ökar antalet sålda ladd-hybrider och rena elbilar. Detta ställer också
krav på att man väljer rätt laddare för sitt behov och att installationen utförs på rätt sätt.
 
Elitel AB är ett elinstallationsföretag med fokus på elbilsladdare samt installation av dessa till företag och bostadsrättsföreningar.

Klimatklivet

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder och idag finns det möjlighet att få bidrag till elbilsladdare och installation.
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

Våra referenser

Referens Globen