Dan Hagy, VD
Behörig elinstallatör / Offert-kalkylering
Mail danne@elitel.se
Telefon 073-501 13 11

Mark Holmgren
Behörig elinstallatör / Projektledare / Offert-kalkylering
Mail: mark@elitel.se
Telefon: 073-501 22 00